tirsdag den 21. juli 2015

Uddrag af: GAMLE LEGENDER OM MIRAKULØSE BEGIVENHEDER OG GUDDOMMELIG LEGESYGE af T.G.S Balaram Iyer.Indra frikendt for sin synd

Under Kretha Yuga var Devendran fordybet i sensuelle lækkerier af sang, dans og fjas med kvinder i sit paradis. På grund af disse engagementer havde han undladt at respektere Devaguru (Vyazha Bagawan). Denne forsømmelse resulterede i Devagurus afgang fra stedet; som en konsekvens forsvandt velstanden og hungersnød truede.

Indra kunne ikke finde sin Guru. Han drog til Brahma Deva, der rådede ham til at adoptere Viswaroopan, søn af Asura Guru Thuvatta. Indra anmodede Viswaroopan om at udføre et offer (yaga) for sin skyld. Hvad han sagde, og hvad han indadtil ønskede, var forskelligt. Ytringen blev udtrykt som "Lad Devaerne trives"; men indadtil var hans tilsigtede ønske at Asuraerne skulle trives og Devaerne skulle sulte. Indra fornemmede dette gennem sin guddommelige intuition. Så han klippede tre af hans (Viswroopans) hoveder af som blev fuglene ’Kadai’, ’Kuruvi’, ’Sichili’ og fløj væk. Dette er en afskyelig handling og en synd (hatti), der skal afsones. Devaerne siges at have befriet ham fra synd ved at distribuere den over træer, jord, vand og kvinder. Nyheden om drabet på Viswaroopan nåede hans far. Han blev grebet af et ukontrollerbart raseri. Han udførte en yaga og skabte et enormt hjerteløst monster 'Vridhra Sooran' af yagaen. Thuvattu befalede ham at dræbe Indra. Indra blev besejret i kampen. Senere, med våben lavet af rygraden givet af Vismand Thatheesi, gik han i krig med Vridhra Sooran der gemte sig i havet, som om han udførte bod.

På Indras anmodning drænede Vismand Agasthya havet ved at drikke det. Vridha Sooran blev afsløret og blev halshugget, og hans blod fyldte havet. Igen blev Indra grebet i en synd Brahmahatti.

Som anbefalet af Vyazha Bagawan, kom han til jorden og tog på pilgrimsfærd til Thirukadavoor, Kasi, Kanchi, og nåede Kadamba Skov (Kadambavanam), hvor han konstruerede en kuppel og tilbad Lord Somasundarar ekstatisk og blev løsladt fra sine synder.

Så vendte han tilbage til himlen med Indra og regerede derefter. Ved således at tilbede Lord Somasundaram i Madurai, blev han frikendt for alle sine synder.


At løfte forbandelsen fra den hvide elefant.

Vismand Duruvasa gav engang en lotus til Indra, der deltog i en procession på sin hvide elefant. Lotussen havde Duruvasa erhvervet som tak for sin tilbedelse af Shiva. Den faldt fra hovedet af ​​Herren Shiva.

På grund af sin velstandsarrogance, modtog Indra den henkastet med den ene hånd og lagde den på elefantens hoved. Den smed lotussen ned og trampede på den.

Duruvasa forbandede ham, at hans hoved ville blive knust af en Pandiyan, og at elefanten ville blive vild. De begge tryglede om at blive tilgivet og frigivet fra forbandelsen. Så han tilbagedrog og reducerede kraften af forbandelsen: at elefanten ville blive genoprettet til normal efter hundrede år, og at det, der var beregnet for hovedet ville blive flyttet til rullen af hår på hovedet.

Den hvide elefant kom ned til jorden til Kadambavanam (Madurai), hvor den tilbad Herren Somasundarar der skænkede den en velsignelse. Elefanten anmodede Herren om at acceptere den som den niende elefant blandt de uadskillelige otte elefanter. Han gav elefanten besked om at bære Indra, som var en hengiven følger af ​​Herren Shiva. At bære Indra svarer til at bære Herren. Og så gik elefanten vestpå, og skabte en hellig brønd i sit eget navn. Den skabte en by ved navn 'Iyravathapuram' og konstruerede en Shivalingam ved navn 'Indreswarar' og tilbad den. Senere tog Indra elefanten tilbage.


Grundlæggelsen af ​​Madurai.

Dhananjayan, en købmand som boede i Manavoor, Kulasekara Pandiyans by, tilbad en dag Herren Chockalingam i Kadambavanam (Madurai). Da han tilbad, havde han en vision af Devaer som også tilbad der. Han fortalte Pandiyan om sin vision, som rugede over det. Den nat dukkede Herren Somasundarar op i hans drøm som en Siddha og rådede ham til at konvertere skoven til en by. Kongen samlede eksperter til at konstruere et fantastisk tempel. Mens han udførte shanthi-ceremonien, tillod Herren Somasundarar manna fra halvmånen at blande sig med vand fra Ganges i sit våbenskjold til at flyde på. Fordi det var sødt (madhuram), fik stedet navnet Madurai. Før han døde kronede Kulasekara Pandiyan sin søn, Malaya Thuvasa Pandiyan.


Thadathagai Piratiyaar.

Parret Malayathuvasan Kanchanamalai havde ingen problemer. De udførte Putra Kamesthi Yagam. Gudinden Uma som tre-årig og tre-brystet pige dukkede frem af yagaen og hvilede på skødet af Kanchanamalai. Kongen var bekymret over pigens fysiske ejendommelighed. Men der var en ’Asariri’ (kropsløs stemme) som bebudede, at det ene bryst ville forsvinde, når hun fik en mand.

Hun fik navnet Thadathagai som bebudet af Herren Shiva. Hun lærte militærkunst og brug af forskellige våben. På en lovende dag udførte han en kroningsceremoni for hende. Hun regerede retfærdigt og lydefrit efter sin fars død.

Da landet blev regeret af en jomfru (Kanni) blev Pandiyan-landet kaldt ’Kanni Nadu’.


Bryllup.

Da Kanchanamalai var bekymret for Thadathagaia ægteskab, svarede hun, at ægteskabet vil finde sted i god tid. I den mellemliggende tid ønskede hun at etablere sin dygtighed i alle sit riges otte retninger. Hun anmodede sin mor om ikke at bekymre sig om sit ægteskab.

Hun erobrede mange lande med sin firfoldige hær og drog til Thirukailayam, kæmpede og besejrede Nandhi endnu en Shivalingam. Herren Shiva selv konfronterede hende i det øjeblik et af ​​hendes bryster forsvandt, og hun blev overvældet af generthed og vendte tilbage til Madurai. Og som 'Asariri' havde profeteret tidligere var det klart, at Lord Shiva selv skulle blive hendes ægtemand; og de blev gift til stor jubel for alle. Brahma, Vishnu og et væld af himmelske væsener og vismænd deltog i ægteskabet. Der var ingen ende på glæden for befolkningen i Madurai.

Nogle spekulerede over hvem, der havde den største fordel: Herren, Thadathagai eller Byen. Brahma selv udførte ceremonien, og Herren gav passende gaver til gæsterne. Og Herren selv regerede nådigt som modelkonge for folket.


Dansen i Sølvkammeret.

De himmelske væsener, konger og vismænd blev inviteret til de festlige fester. Vismand Pathanjali og Vismand Vyakarapadhar anmodede Herren om at genoptræde sin dans i Guldkammeret igen i Sølvkammeret i Madurai. De sagde, at det ville være mest korrekt, at tage del i festen, efter at have bevidnet hans dans. Sølvdansekammeret manifesterede sig i Madurai og Herren dansede i tilkendegivelse af sin relation til sin Devi. Vismændene var i stor ekstase, og Herren gav dem mange velsignelser.


Gundotharans ædegilde.

Selv efter gæsterne havde nydt godt af brylluppet, var megen af maden ufordøjet. Ikke engang en tusindedel var blevet indtaget. Da Thadathagai nævnte dette for Herren, smilte han og skabte en brand i maven på Gundotharan, der ikke kun fordøjede maden, men også de beholdere, der indeholdt maden. Men hans sult blev ikke stillet. Han fordøjede utilberedte grøntsager, mælk osv.

Nu udtrykte Thadathgai sin bekymrede undren over dette til Herren. Gundotharan fortvivlede ved ilden af sin sult, som om den ild der ødelagde ’muppuram’ havde manifesteret sig i ham. Han var i stor elendighed.


Fødevarebeholdere og Vaigai.

Så tænkte Herren på Anna Poorani; øjeblikkeligt dukkede fire fødevarebeholdere fulde af ostemasseris op. Gundothara var fyldt med mad og oppustet som en klippeknold. Men var fyldt med tørst og drak alt vand fra vandresurserne, brønde, søer, floder. Stadig blev hans tørst ikke slukket.

Så lod Herren Ganges flyde fra sit våbenskjold som en flod. Gundothara drak af det og hans tørst blev standset. Så antog floden navnet ’Vaigai’ eftersom Herren befalede ham med det ord. Derefter regerede Han som Herren Somasundarar verden med Thadathagai.


Tilkaldelsen af de syv verdenshave.

Lord Shiva regerede landet som Pandiyan. Dengang inviterede Kanchanamalai Vismanden Gautaman for lære af ham hvilken nøjsomhed ville frigøre én fra genfødslens elendighed. Han svarede, at ’Kaayigam’-nøjsomhed var det bedste, andre er ’Manadham’ og ’Vasigam’. Af disse pilgrimsrejse til hellige steder og badning i rensende hellige vande (theertha yathirai). Da det er vanskeligt at bade i så mange floder, ville havene, der modtog alle farvande være passende for rensning. Da Thadathaigai informerede Herren om dette, sagde Herren "hvorfor ét hav?, vil vi tilkalde alle de syv verdenshave."

Som Han tilsigtede, ankom de syv verdenshave til en tank øst for Madurai.


Malayathuvasan mindes.

Lord Shiva som Sundara Pandiyan og Thadathagai med Kanchanamalai ankom til tanken. Præsten dér sagde, at det ville være passende at bade holdende enten mandens hånd, sønnens hånd eller halen af ​​en kalv. Straks tænkte Sundara Pandiyan på Malayathuvasan der var med Indra; han viste sig for Kanchanamala. Heldigvis tog hun hans hånd og gik i vandet, da de begge drog op til Shiva-Loga i et himmelsk fartøj.


Ugrapandiyans fødsel.

Thadathagai ønskede, at hun skulle have en søn til at fortsætte den kongelige linje. Herren Shiva skabte Murugan, som fremgik af hans tredje øje, at blive født til Thadathagai. Derfor blev hun gravid og fødte et barn. På en mandag, som faldt på Thiruvathirai.

Barnet fik navnet Ugrakumar. Efterhånden som han voksede, udmærkede han sig i alle grene af læring med sjældne kvaliteter og stor dygtighed. Han ville en dag bringe verden under den samme hersker, sagde de vise. Sundara Pandiyan ønskede at få ham gift og derefter blive kronet. Han konsulterede sine ministre.


Ugrakumar modtager spyddet, hjulet og Chendu (våben).

Sundara Pandiyan ønskede at Kanthimathi, datter af Soma Sekaran af Manavoor, skulle gifte sig med Ugrakumar. Den nat dukkede Herren op i en drøm hos Soma Sekaran og bad ham om at tage sin datter til Madurai og ægte hende til Ugrakumar.

Soma Sekaran var mægtigt glad, da Pandiyan ankom til Manavoor. Han hilste ham nådigt. Ægteskabet fandt sted på en lovende dag fastsat af de vise. Parret levede et dydigt liv.

En dag fortalte Sundara Pandiyan Ugrakumar at Indra og Varuna var hans fjender. Og Meru var arrogant. Han gav sin søn et hjul til at splintre ​​Indras hoved med, et spyd til at tørre havene op med og Chendu til at slå arrogancen ud af Meru med. Så indtog Ugrakumar tronen; Sundara Pandiyan og Thadathagai bosatte sig derefter i templet.

Udtørring af Havet med Spyddet.

Ugrakumar regerede i overensstemmelse med den royale dharma. Han udførte 90 aswametha yagaer. Indra var jaloux på ham og bad Varuna om at ødelægge jordens frugtbarhed. "Du vil blive Havet, der ødelægger de syv verdener ved tidens ende, og ødelægge Madurai." Varuna besluttede at adlyde. Derfor steg Varunas raseri ved midnat. Men Lord Shiva optrådte som en Siddha i en drøm for Ugrakumar og befalede ham at tørre det rasende hav ud, ved at kaste sit spyd i det.

Ugrakumar vågnede og udførte befalingen. Og havet blev reduceret til ankeldybt niveau. Så fremtrådte Herren Shiva og Uma på tyreryg på himlen og velsignede ham. Ugrakumar sang og tilbad ham.Hjulet smidt på Indras Hoved.

Under Ugrakumars regeringstid, var planeternes bevægelser ikke i orden. Så regnen fejlede. I alle tre tamilske lande led folk af hungersnød. De tre konger rapporterede denne hungersnød til Vismand Agasthiyar. Han forklarede, hvorfor det ikke ville regne i tolv år: eftersom Solen var forud for Månen og Venus bag den. De fik besked på at møde Indra. Men hvordan kan man nå Indra? De måtte udføre faste om mandagen og få velsignelse af Lord Shiva. Han gav dem oplysninger om udførelsen af den korrekte nøjsomhed.

De tre konger gik til den gyldne lotustank ved Madurai, badede i den og tilbad Herren Somasundara og udført nøjsomhed. De blev velsignede med evnen til at flyve gennem himlen. For at modtage dem udarbejdede Indra tre troner til dem. Chera og Chola sad på deres tildelte troner; men Pandiyan sad på en trone af samme status som Indra, der ikke brød sig om det. Indra begavede de andre konger generøst. Han forsøgte at fornærme Pandiyan. Han tilbød Pandiyan en meget tung perlekrans. Pandiyan bar den let uden nogen belastning. Overrasket over dette, Indra roste ham og kaldte ham for den "krans-bærende Pandiyan". Ugrakumar tog tilbage til Madurai.

Ved Indras arrangement modtog kun Cheras og Cholas lande regn. Og Pandiyans blev blev frataget regn. Mens på jagt nær 'pothigai' oplevede Pandiyan de fire regnskyer 'Putkala varthagam, Sangarittam, Dronam, Kalamugi' som græssede på podigai. Pandiyan fangede dem og fængslede dem.

På grund af dette, kom Pandiyan og Indra i krig mod hinanden. Pandiyan kastede Hjulet på Indras Hoved, der ikke kunne kæmpe længere; så han sendte et budskab om fred, som sagde at hvis skyerne blev løsladt, ville han velsigne hans land med regn. I første omgang havde Pandiyan ikke tillid til ham; men da han modtog et gidsel frigav han skyerne. Som lovet, arrangerede Indra regn, tre gange om måneden. Og landet fik fremgang.


Meru slået med Chendu (våben).

Ugrakumar Pandiyan udførte regelmæssigt nøjsomhed (Somavara) om mandagen, og efter instrukser fra Vismand Agasthiyar og hans kone Kanthimathi fødte ham et barn, Veerapandiyan. Igen på grund af ukorrekte planetbevægelser, resulterede det i hungersnød og folk led meget.

Herre Somasundara dukkede op i Pandiyans drøm og sagde, at det ikke var muligt at få regn nu. Så han skulle drage til hulen i Maga Meru, som indeholder uudtømmelig rigdom. Han måtte tæmme Merus arrogance ved at slå den med en Chendu.

Da han vågnede, udfordrede Ugrapandiyan derfor Meru med de fire grene af sin hær. Meru var sløv. Så han slog Meru med Chendu. Meru rystede og hans tindinger eksploderede. Meru med otte skuldre og fire hænder og hvid paraply bøjede sig for Pandiyan. Han sagde til Pandiyan at han plejede at tilbede Herre Somasundara og Gudinde Meenakshi regelmæssigt. Men på grund af sin tilknytning til en kvinde, kom han sent til bønnen. Så blev han straffet med Chendu. Hvor han ville gengælde Pandiyan for at have fjernet sine synder ved at slå ham med Chendu.

Ugrapandiyan fortalte ham, at han var kommet efter guld. Han fremviste et guldkammer i skyggen af ​​et mangotræ og bad ham om at tage så meget som han ønskede. Ugrapandiyan tog en masse guld og vendte tilbage til Madurai. Ved hjemkomsten, mødte kongerne af Madhyam, Viradam, Manavam, Telungam ham og hædrede ham overdådigt og underholdt ham.

Med den tilegnede rigdom hjalp Pandiyan med at genetablere lykke hos sit folk. Snart var planeternes bevægelser i orden. Regn velsignede landet, som blev velstående. Ugrapandiyan kronede sin søn Veerapandiyan og nåede frem til Gud.
(oversættelse: Lars Bo Nørgaard)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar