fredag den 4. oktober 2013

Reklame for mig selv og andre. Klippet fra Vestjyllands Højskoles hjemmeside:

FESTIVAL FOR NY DANSK LITTERATUR 25. – 27. OKTOBER 2013 PÅ VESTJYLLANDS HØJSKOLE
FESTIVAL FOR NY DANSK LITTERATUR præsenterer litteratur i oplæsning, læsegrupper, samtale, diskussion og musik.  Festivalen på Vestjyllands Højskole i Ringkøbing afholdes i forbindelse med udgivelsen af ”Skriftserie for ny dansk litteratur, bind 2”.
Skriftseriens forfattere, Peter-Clement Woetmann, Chresten Forsom, Lars Bo Nørgaard, Rasmus Halling, Katinka My Jones, Daniel Dalgaard, Jonas Rolsted og Olga Ravn vil deltage aktivt i festivalen sammen med bl.a. anmeldere Lars Bukdahl, Kizaja Routhe-Mogensen, Asger Schnack, Linea Maja Ernst, skriftseriens illustrator Vigga Vangsgaard og redaktør Hans Otto Jørgensen.
Skriftserien har et dobbeltsigte. Det ene er at give læserne et indtryk af, hvad der rører sig i den yngre generation af forfattere, således er alle bidragydere født efter 1980, det andet sigte er at markere en forskel i forhold til den allerede etablerede litteratur. Hver generation gør sig sine egne erfaringer. Altid med livet som indsats. Kærlighed og død er altid lige vigtige, forskellen mellem generationerne består i, hvordan hverdagen trakteres.
Skriftseriens bind 1 udkom i 2012 og indeholdt bidrag af Josefine Klougart, Christel Wiinblad, Ida Marie Hede, Olivia Nordenhof, Amalie Smith, Bjørn Rasmussen og Christina Hagen. Krop og tænkning står centralt hos denne gruppe af forfattere. Erkendelsen af, at kroppen husker og også husker på tværs af, hvad vi med vores normale bevidsthed ved af, sætter sig igennem med en særlig sensibilitet i sproget. Skriften oppebæres af noget, der ligner hjertets puls. I hvert fald er den, til trods for at der hos de syv nævnte er tale om prosa, i den grad rytmisk funderet. Det enkelte værks afrundethed og opfattelsen af værkets autonomi er evident.
Bind 2 indeholder bidrag af otte forfattere; Peter-Clement Woetmann, Chresten Forsom, Lars Bo Nørgaard, Rasmus Halling, Katinka My Jones, Daniel Dalgaard, Jonas Rolsted og Olga Ravn. 
Skriftseriens redaktør forfatter Hans Otto Jørgensen forklarer om bogens forfattere: ”Hvis den første gruppe forfattere var kropsdigtere, er denne anden hjernedigtere. Hvis den første gruppe forfattere arbejdede med samling, arbejder denne anden med spredning. Sproget synes ikke at være forankret i en krop, men kommer til alle steder fra på én gang.”
Der er givetvis tale om lyrik, men slægtskabet med den konceptuelle kunst er tydelig. Her opstilles forsøg, noget ordnes. Men hvordan kan denne orden være andet en forbigående?  Ofte er det svært overhovedet at styre teksten. Den har en tilbøjelighed til at skride ud over siderne, at lave parallelle forløb, eller optræder i en slags blokke af betydning. Impulser kommer som lyn fra en klar himmel.
Festivalens program byder også på satellit læsegrupper rundt i Ringkøbing-Skjern Kommune. Syv læsergrupper får besøg af erfarne læsegruppeledere og vil sammen læse tekster af tidligere hjernedigtere Johannes V. Jensen og Bodil Beck. Efterfølgende vil der være opsamling på Vestjyllands Højskole. Læsegrupperne går godt i tråd med ”Danmark læser” kampagnen, som kulturminister Marianne Jelved har lanceret.
Else Mathiassen, forstander på Vestjyllands Højskole siger: ”Dansk litteratur er en kulturskat, som skal plejes. Festivalen med læsegrupperne og debatterne giver mulighed for samtale og dialog i et levende fællesskab med fremtidens forfattere, som tegner ny dansk litteratur. Forfattere som vi tror på, og som har så meget at give videre til vores elever.  Vi håber med festivalen og udgivelsen af Skriftseriens bind 2 at manifestere os som Litteraturcentrum i Vestjylland”.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar